In de raadsvergadering van 5 juli heeft de raad aan het college de opdracht gegeven een lijst op te stellen van monumentale en waardevolle bomen. Zodat er niet meer, zoals de laatse twee jaren, onbeperkt gekapt kan worden.

GrienLinks diende hiervoor een motie in die werd overgenomen door de wethouder.

Louis Bakker