Op 7 november j.l. werd de begroting van Tytsjerksteradiel behandeld. Hieronder vindt u de algemene beschouwing van GrienLinks, een ingediend amendement en motie en de stemverklaring.

In mijn algemene beschouwing wil ik maar drie onderwerpen aansnijden

  • Onzekerheden bouwgrondexploitatie
  • Overhevelen van betaalde zorg naar onbetaalde zorg
  • Sollicitatieplicht voor werklozen met een uitkering  

Als eerste onzekerheden bouwgrondexploitatie

De algemene reserves die de gemeente nodig heeft zijn in de huidige raadsperiode met zo’n 12 miljoen euro afgenomen.  De bodem van de schatkist komt in zicht. Op zich zou dit geen probleem hoeven zijn, wanneer dit geld goed geïnvesteerd zou zijn en weer terug zou vloeien naar de schatkist. Het grootste deel van die afname is echter veroorzaakt door  het storten van 12 miljoen euro in de kas van de provincie t.b.v.  de CA met als tegenprestatie het mogen ontwikkelen van bedrijventerrein Quatrebras en de woonwijk de Warren.  Projecten waar al vanaf het begin groot verzet tegen bestond, en niet alleen in de raad.  Boven op deze 12 miljoen komt dan ook nog de afwaardering van de bouwgrond t.b.v. de Warren en It Súd.

Als De Warren en Quatrebras volgens de oorspronkelijke  planning worden opgeleverd, de 12 miljoen die aan de provincie is betaald, plus de 8 ton jaarlijkse rentederving ermee worden terugverdiend spelen we precies quitte. Dat dit gaat lukken daar gelooft niemand in deze raadszaal nog in. Je kunt niet anders concluderen, dan, dat deze beslissing in het verleden op dit moment zeer slecht uitpakt voor de gemeentelijke begroting. Een begroting waar ook het zwembad, de bibliotheek en steun voor mensen met een minimum inkomen uit betaald moet worden.

Als tweede punt overhevelen van betaalde zorg naar onbetaalde zorg

Een van de sectoren waar stevig op bezuinigd wordt is de zorg. De zorg in Nederland wordt  geleverd door professionals en door mantelzorgers. Bij de professionals staan t.g.v. de bezuinigingen duizenden banen op de tocht. Er vanuit gaande dat de zorgbehoefte ook een reële behoefte is moet deze zorg door mantelzorgers worden overgenomen. Mantelzorgers waarvan een aanzienlijk deel al zwaar belast is. Laten wij hier, als een van de eersten, inzichtelijk maken wat de effecten van de bezuinigingen zijn voor zorgbehoevenden, de mantelzorgers en niet te vergeten de ontslagen professionals die straks via ww. en de bijstand naar de sociale werkplaats worden gestuurd om hun werkervaring op peil te houden. Alsof dat niets kost…

Een mooi bruggetje naar mijn laatste onderwerp, de sollicitatieplicht.

In Friesland hebben we nu meer dan 30.000 werkzoekenden met een uitkering. Hierbij moet je optellen de mensen die zonder uitkering op zoek zijn naar werk, maar ook zelfstandigen met een verontrustend tekort aan opdrachten en deeltijdwerkers die maar wat graag voltijdswerkers willen worden.  Ertegenover staan slechts 777  banen.  Banen voor specialisten waar een tekort aan is en die vind je niet bij de 30.000 mensen die verplicht worden  steeds opnieuw te solliciteren.
In het arbeidsbemiddelingsgebeuren wordt alles op alles gezet om mensen uit de uitkering te krijgen. Op een arbeidsmarkt die niets te bieden heeft worden deze uitkeringsgerechtigden achtervolgd met een zinloze verplichting tot solliciteren. Het recht op een sociale uitkering is verworden tot een praktijk van persoonlijke vernedering. Sommigen hebben honderden sollicitatiebrieven verzonden en even zoveel afwijzingen ontvangen.
Wat doet dat met het zelfvertrouwen?
Stop ermee,  mensen vanuit een uitkering tegen de dichte deur van de arbeidsmarkt te duwen. Als de samenleving al die banen niet heeft, gun mensen zonder baan dan een menswaardig bestaan met een schappelijke uitkering.
Wij als politiek moeten de harde feiten onder ogen zien en kiezen voor een radicaal ander beleid. Niet bezuinigen maar investeren en door herverdeling van inkomen en werk massaal banen scheppen. Echt eerlijk delen dus. 

GrienLinks diende onderstaand amendement in m.b.t. transparantie kosten grondbedrijf en onderstaande motie m.b.t.integrale visie groen en werk in.

Het amendement kreeg niet voldoende steun. Alle oppositiepartijen plus twee raadsleden van de FNP stemden in met het amendement. Een gemiste kans. Dit komt de transparantie van de boekhouding van het grondbedrijf niet ten goede.

De motie kreeg helaas alleen steun van GrienLinks.