We behandelen vanavond de programmabegroting 2012-2015. Het jaar 2012 is een berucht en beroemd jaar, er is zelfs een film over gemaakt. Volgens de Majakalender zal in 2012 de wereld zoals wij die nu kennen vergaan. Op 21 december 2012 zal een nieuw tijdperk aanbreken. Er zijn veranderingen op komst!

 GrienLinks denkt dat de Maja´s wel eens gelijk zouden kunnen krijgen.
Anno 2012 schudt de wereld op haar grondvesten. Wat is er toch allemaal aan de hand? En hoe gaan we verder? Alles wijst erop dat herstellen van het oude kapitalistische systeem niet zal gaan lukken. Het draagvlak voor het economische systeem neemt af. Het is niet voor niets dat de Occupybeweging op dit moment zich zo snel verspreidt. We zijn op een punt gekomen waarop meer welvaart niet noodzakelijk leidt tot meer welzijn en waar de spanningen in de samenleving door toenemende ongelijkheid groter worden.
In 2012
Zullen de mondiale voedselprijzen stijgen tot ongekende hoogte waardoor tientallen miljoenen mensen bedreigd worden in hun bestaan. De ongelijkheid in de wereld neemt toe. Ook wij hier in Tytsjerksteradiel gaan daar iets van merken. Is  honger elders  ook onze verantwoordelijkheid?
In 2012
Zullen veranderingen plaatsvinden in Europa. Er zijn veel onzekerheden: Laat Griekenland toe dat Europa zich bemoeit met haar huishoudboekje? Komen we uit de schuldencrisis en uit de eurocrisis?  Financiële markten blijven onzeker, banken durven geen geld uit te geven en de wereldhandel stagneert. Ook wij in Tytsjerksteradiel zullen de gevolgen hiervan aan de lijve ervaren.
In 2012
Kunnen we tegemoet zien dat ook in de gemeente Tytsjerksteradiel een voedselbank nodig is. Dat de wachtlijst van Caparis stijgt. Dat het aantal bijstandsgerechtigden stijgt. Dat de werkloosheid toeneemt en dat er steeds meer kinderen bij jeugdzorg terecht komen.
Signalen die we serieus moeten nemen. Ook vanavond want een financiële verantwoording is nog geen morele verantwoording.
Het college van Tytsjerksteradiel legt ons een sluitende begroting 2012 voor. We doen het niet slecht in vergelijking met andere gemeenten. Dit gegeven op zich is een compliment waard. Maar betekent een sluitende begroting ook dat we het goed doen? En dat we het met de in 2012 door het Rijk beschikbare gelden ook goed kunnen blijven doen? Raadsleden hebben steeds minder invloed. De gemeente wordt steeds meer een loket van de overheid.
In de inleiding van de begroting lezen we dat onze gemeente zich, voor zover mogelijk, blijft richten op het leveren van een duurzame bijdrage aan het voorzieningenniveau in de gemeente en voor zover mogelijk,  perspectief wil geven aan de mensen die het nodig hebben. Is “zover mogelijk” wel genoeg?

Wat is deze belofte waard?

Wat is een sluitende begroting waard?

Wat kopen onze burgers hiervoor?

Kan het college haar kernbegrippen: slagvaardig, samen, sociaal en stijlvol ook in 2012 waarmaken? En dan met name sociaal en stijlvol. Want hoe pakt de WWNV uit zonder toereikend budget? 
In de begroting worden een aantal onzekere factoren en een aantal risico’s genoemd. We weten ook gemeentelijk nog niet  wat ons te wachten staat. Het was al zwaar weer maar er is storm op komst. Het is daarom goed om onze ambitieprojecten eens onder de loep te nemen. Zijn deze (nog) reëel in een tijd van recessie?
Nu snel met nieuwe oplossingen komen, dat lukt ons niet, dat lukt niemand. Er is nog geen reëel alternatief voorhanden.. Ons stokpaardje is zoals bekend dat economie meer is dan financiën, het omvat ook en vooral zorg voor elkaar, zorg voor de natuur en zorg voor het milieu. Alle onzekerheden en veranderingen laten zien dat het in 2012 tijd is  voor creativiteit en nieuwe systemen. GrienLinks denkt dat er een economie mogelijk is die niet gebaseerd is op groei, maar die het welzijn van alle mensen centraal stelt. We staan voor grote uitdagingen, ecologisch, sociaal en economisch… wereldwijd en in onze gemeente
Wat ons betreft is duurzaamheid de  gids om een nieuwe weg te vinden.
Bij duurzaamheid gaat het volgens Herman Wijffels  in de kern om het streven naar een hogere kwaliteit van relaties, van verbindingen: tussen mensen onderling, tussen mens en de natuur en tussen de huidige en toekomstige generaties. Het is ook verbinding maken met het zelf, waarbij vragen over het waarom van ons bestaan zich aandienen. Oude vragen die nieuwe antwoorden nodig hebben en die ons naar een duurzame leefstijl op alle niveaus van de samenleving kunnen brengen, van individu tot mondiaal. Van Tytsjerksteradiel tot Afrika