Begrotingsoverschotten niet in algemene reserves laten verdwijnen, maar laten toekomen aan volgende begrotingen.

 

 

Daar zijn we mee groot geworden en dat is ook verstandig. Dat moet ook het college gedacht hebben: in deze (toekomstige) slechte tijden is het van belang om een appeltje voor de dorst. Daarmee kun je met gerust hart de toekomst in.

 

Maar om dat nu zo te overdrijven..als we de begroting lezen heeft het college geen appeltje voor de dorst gereserveerd maar een hele mand vol appels..voor als het nog slechter gaat dan nu..

Altijd maar weer voor later, maar dat later; wanneer komt dat nu eens??

 

Het gevoel bekruipt me dat de fleur en faasje er een beetje uit is.

 

Even wat cijfers:

 

  • We hebben een overschot op de begroting van € 225.000. Dit wordt gestort in de algemene reserve, met het oog op de toekomst.. (een appeltje) blz. 19

 

  • Het rekeningoverschot van 2003 en 2004 wordt niet gebruikt voor de begroting van 2010 e.v. blz. 19

                                        Overzicht blz. 99    

 

  • We hebben een rekeningoverschot in 2008 van ruim 2 miljoen dat storten we in de algemene reserve, met het oog op de toekomst (veel appels) blz. 19

 

  • We hebben al een algemene  reserve van 18 miljoen, zo’n 6 miljoen boven de geformuleerde signaallijn..(blz. 81)

 

  • En daarnaast:

Reserveomvang bouwgrondexploitatie bijna 700.000 te hoog..dat wordt ook gestort in de algemene reserve (blz. 111)

 

Manden vol appels, terwijl een appeltje voldoende moet zijn…

 

 

Het college geeft aan om een deel van het rekeningsaldo zoals we als raad hadden besloten niet in te zetten

Het gaat dan om het rekeningsaldo van 2003, 2004 en 2008

2010 om 303.000 euro,

2011 om 527.000 euro,

2012 om 531.000 euro,

2013 om 675.000 euro.

 

Als een college een raadsbesluit niet uit wil voeren, daar kunnen redenen voor zijn, dan moet de raad hierover opnieuw een besluit nemen en  mag het niet verstopt zijn in de begroting ..?

 

Even knipperen met de ogen was het: voert het college een raadsbesluit niet uit..?

 

Reden: appeltje, manden appels voor de dorst.

 

Ook,  maar schrijft het college we willen:

Een reëel beeld te geven mbt een meerjarenperspecief.

Weer knipperen met de ogen.. reëel beeld.

 

Dat wordt een aantal malen herhaald in deze begroting

Dit argument, een reëel beeld, telt niet als men een overschot op de begroting van 225.000 verstopt in de reserve.

Had dan een overzicht gemaakt op blz. 25. met 225.000 overschot en in de toelichting het voorstel.

(Het heeft er waarschijnlijk wel gestaan want het woordje voordelig staat er nog, alleen geen getal meer…)

 

 

Een beter inzicht in het komend perspectief.

 

Natuurlijk wil GL dit inzicht ook.

 

Maar dat weerhoudt ons niet om juist in deze tijden de koopkracht te behouden. Dat stimuleert de koopkracht, ook de lijn die het kabinet en de meeste gemeentes inzetten..Door de Ozb niet meer dan trendmatig te verhogen

 

 

Daarnaast stelt het college voor om een aantal zaken niet door te laten gaan. Terwijl we, volgens GL  wel geld hebben…

 

GrienLinks is het daar voor de volgende punten niet mee eens:

 

Gl heeft het dan o.a. 

over het museumbeleid,  duurzame innovatie,

Vijversburg ; om dat veilig te stellen een kunstgreep uitgehaald..waarom?

millennium waterproject en Microkrediet en

MFC Noord-Burgum  (lasten voor 2011 e.v.).

 

Hierover kunt u amendementen, al of niet samen met andere partijen,  tegemoet zien

 

 

Wat GL betreft zouden we in deze tijd van recessie en krimp ook mogen kijken naar grote uitgaven waarbij we als raad al wel onze fiat aan hebben gegeven.

Misschien kunnen we dat besluit ook eens terugdraaien…

De CA: kost ons 12 miljoen. Renteverlies per jaar: 600.000 euro. In totaal kost, volgens de berekening van GrienLinks,  de centrale as ons 30 miljoen.

 

Wat let ons om te kijken naar een goekopere-80 km groene-tweebaans variant..

Natuurlijk zult u zeggen: het besluit is genomen..Klopt, maar ja..

 

Het compensatiepakket staat nog niet veilig

Als blijkt dat het bedrijven terrein bij Q-bras niet toegestaan is kan het convenant opengebroken worden. (de uitslag van de SER-ladder laat wel erg verdacht lang op zich wachten…)

En: zitten we in deze tijd nog wel te wachten op extra woningen in Burgum..De kans van bouwen voor leegstand…

Een mogelijkheid om opnieuw te kijken of onder de gegeven omstandigheden het nog wel zo een goede keus is geweest…

 

Ik kom tot een afronding:

 

Gl is het op veel punten uit deze begroting met het college eens, maar:

 

  • GL wil de koopkracht behouden, dus niet meer dan een trendmatige verhoging van de OZB
  • Reserves gebruiken in slechte tijden,
  • de rekeningoverschotten inzetten zoals we als raad hadden afgesproken
  • Een aantal zaken wel door laten gaan waarvan het college dit afraadt
  • En, als Q-bras niet doorgaat het convenant openbreken en opnieuw nadenken over nut en noodzaak van deze vierbaansweg naar Dokkum

 

Want GL wil ook in mindere tijden de fleur en faasje erin houden!! Of anders geformuleerd:

wij hebben zin in de toekomst en want ook wij hebben een appeltje voor de dorst!

 

 

 

Louis Bakker

5 november 2009