Beperk stijging OZB

Opnieuw dient GL, samen met de FN, een amendement in om de OZB minder te laten stijgen dan het college voorstelt. Immers er is weer een royaal (€ 792.000) rekeningsaldo over 2007. Waarom dit saldo niet inzetten voor de begroting 2009. Al jaren kent de gemeente een rekeningoverschot een lijstje:

2004    2,2 miljoen

2005    1,4 miljoen

2006    1,7 miljoen

2007    0,8 miljoen

De andere partijen, behalve de CU, dachten er anders over: oppotten voor later is verstandiger..