Op 7 november werd de begroting voor 2008 besproken de gemeenteraad. Hieronder leest u de inleidende opmerkingen bij deze begroting.

Het was een druilerige dag, die 17e oktober 2007. Misschien paste het ook wel bij de handeling: de onthulling van het bordje dat Tytsjerksteradiel millennium gemeente is geworden. Ik bedoel dit:

Je wordt er ook niet vrolijk van dat er zo’n wereldwijds offensief nodig vraagstukken rondom vragen van armoede, ongelijkheid, onderwijs, gezondheid, eerlijke handel en milieu. In ieder geval hebben wij als gemeente, op initiatief van GrienLinks aangegeven onze verantwoordelijkheid te willen nemen.

In het komende voorjaar zal dit moeten uitmonden in een concreet actieplan waarbij, daar ga ik vanuit, ook een paragraaf communicatie naar de inwoners van onze gemeente is toegevoegd.

In het voorjaar van 2008 staat ook de ontwikkeling van een duurzaamheids beleid op de agenda. Hoewel wij begrip hebben voor de vertraging willen wij al GrienLinks het college wel meegeven dat zij alweer bijna op de helft van de rit zit. Dus: hou de fleur en faasje erin.

Van een andere peiler van het collegeprogramma: extra aandacht rondom het vraagstuk water, horen we niets meer. Behalve dat het wordt meegenomen bij beleidskeuzes.

GrienLinks is benieuwd op welke wijze deze beleidskeuzes beïnvloed zijn door dit speerpunt. Dit om te voorkomen dat het stilstaand water wordt.

Voor de rest hebben we natuurlijk nog wel een aantal vragen zoals:

De centrale as: voor 2009 staat er een afdracht aan de provincie. Stel er komt vertraging/uitstel…wat betekent dat voor de betaling aan de provincie. Het liefst ziet GrienLinks natuurlijk dat er afstel komt; de tijd zal het leren

Over onthulling van bordjes gesproken: ook afgelopen zaterdag wat het zover. Bij Quatrebras is door een aantal organisaties het bordje "Recycle de ruimte" onthuld. Als protest tegen het geplande bedrijventerrein.

Is het nog mogelijk: eerst bezinnen voordat u hiermee gaat beginnen..?

Maw. Hebben we bij het college ook iets te verwachten van een mogelijk voortschrijdend inzicht nu er ook allerlei organisaties, met opgetrokken wenkbrauwen de plannen van de gemeente lezen, zich verbazen en ons oproepen om toch nog eens goed na te denken?
De begroting 2008, voor een groot deel een doorvertaling van de PPN. En zo hoort het ook.

Naast inhoudelijke keuzes gaat het vanavond ook over dekking.

Wat opvalt is dat er een, onverwacht, overschot is van meer dat 600.000 euro en dat het college, zonder blikken of blozen zegt:

"We hebben een plan: Laten we een buffer aanleggen.. Bufferfunctie meerjarenperspectief noemen we dat….

Ik zie de collegevergadering voor me: alom voldoening: Het is een mooi woord, het straalt vertrouwen uit naar de burger.

Alleen: het is niet uit te leggen.

Dus: even een toelichting schrijven:

Inwoners van T-diel; geloof ons: u krijgt het indirect terug. "

Het is merkwaardig:

Zolang ik in de raad zit (bijna 10 jaar) blijkt dat bij de afrekening van de jaren. Wanneer we naar het rekeningsaldo kijken en nooit en te nimmer een buffer nodig blijkt te zijn. Immers: altijd hadden we een rekeningoverschot! Daar wist het college ook wel raad mee: in de reserve: je weet maar nooit.

Nu krijgen we een reserve en een buffer..en wij maar denken dat je een reserve hebt als buffer…

Voor GrienLinks niet uit te leggen.. en stelt samen met de FNP voor het niet indirect maar direct aan de burgers terug te betalen. Boter bij de vis!

Wij hopen dat we de druilerigheid van de 17 oktober j.l bij de onthulling van het millenniumbord in 2008 kunnen omzetten in een zonnig perspectief waarin de ruimte gerecycled wordt , ook bij Quatrebras!

Louis Bakker