De afgelopen jaren is in Tytsjerksteradiel per jaar gemiddeld 2 ha aan nieuwe bedrijventerreinen in gebruik genomen. De komende jaren zullen er echter veel meer hectares worden uitgegeven. GrienLinks is tegen de extra uitgifte. Eerst dient gekeken te worden naar de bestaande bedrijventerreinen, is er nog ruimte vrij? Kan ruimte niet beter worden benut?

Er dienen alleen bedrijventerreinen beschikbaar te zij voor de regionale behoefte. Tytsjerksteradiel is door de ligging tussen twee grote kernen (Leeuwarden en Drachten) vooral een woongemeente, werk is vooral te vinden in deze kernen. Al eerder heeft GrienLinks aangegeven dat de ambitie van het college om in 2010 2/3 van de beroepsbevolking werk te laten vinden ongewenst en onrealistisch is. Dat dit laatste juist blijkt te zijn bleek in de raad van 13 december 2007 het percentage is in 2007 slechts met 0,5 % gestegen naar 55 %. Er zijn nog twee jaren te gaan tot 2010, dit zou betekenen meer dan 1400 banen erbij.