Gemeenteraad 25 november 2004:
Bedrijventerrein Trynwalden/Hurdegaryp

Lastig, zeer lastig.
Al een jaar lang is dat het woord van wethouder Nijboer als
het gaat om de locatiestudie naar een bedrijventerrein.

Voor GrienLinks herkenbaar: het is ook niet uit te leggen
een bedrijventerrein van 10 hectare bij Ryptsjerk. Daar is
het college nu ook achter: door voortschrijden inzicht mede
nav en reacties van de inspraak wil het college geen een
maar twee locaties. Er staat: mede nav de inspraak bestaat er
twijfel of de schaal van een dergelijk bedrijventerrein bij Ryptsjerk passend is.

Je mag van een college en ook een onderzoeksbureau verwachten dat
daarvoor inspraak niet nodig is. Iedere burger kan/kon dat bedenken.

De bevolking en ook het overgrote deel van de raad is op het verkeerde been gezet.

GrienLinks kon direct aangegeven dat de locaties die in de inspraak gingen te beperkt waren.

Het is een voetbalweek een gele kaart voor Nijboer, maar
eigenlijk het hele college, is op zijn plaats. Immers een
dergelijke overtreding hebben we ook al gezien bij het Centrumplan Gytsjerk.. (ook ingetrokken door het college)

Tot slot, je zult maar een bedrijf hebben, met smacht wachtend op
een bedrijventerrein, dit gehannes mee maken. Een heel jaar
vertraging/verspilling. Je zult toch direct willen vertrekken... Dat
kan nooit de bedoeling van het college zijn lijkt mij!

Louis Bakker