De druk op vrijwilligers om zich extra in te zetten in de zorg neemt toe. Er wordt veel te makkelijk vanuit gaan dat vrijwilligers nog veel meer kunnen doen.

In het bijgevoegde artikel uit de Leeuwarder Courant stelt Brigitta Meinema van GrienLinks Tytsjerksteradiel dat het ook anders kan. Om vrijwilligers te stimuleren pleit ze voor een 'zorgcredits' systeem.

Om het volledige artikel te lezen klikt u hieronder op 'artikel_lc.jpg'.