Raadsleden gaan mee met de mannen die elke dag onze containers legen.

Op 22 november stond de Kadetnotitie Grondstoffenbeleidsplan op de agenda van de raad.

In voorbereiding op dit agendapunt zijn de raadsleden van Groenlinks, Berber van Zandbergen en Brigitta Scheepsma, meegelopen bij het ophalen van de vuinis. Ook de vuilstort in Burgum en het composteerterrein in Sumar werden bezocht.
De mensen op de werkvloer hebben ervaring! Dat willen we meenemen bij onze besprekingen in de raad.