Al veel vaker hebben we in de raadsvergadering gevraagd om het besluit tot de REC/afvaloven te heroverwegen (lees: stoppen).

Afgelopen woensdag heeft de Raad van State uitspraak gedaan over de door de provincie afgegeven milieuvergunning. Deze vergunning is vernietigd omdat de provincie de verwachte uitstoot van zoutzuur- en zwaveldioxide niet goed heeft gemotiveerd. Ook is onzeker of de geurnormen van de beoogde afvaloven kunnen worden nageleefd. Ten onrechte is geen rekening gehouden met de aanwezigheid van een windturbine en de waddendijk. Verder heeft de provincie geen bodemonderzoek laten verrichten en bestaat er onduidelijkheid over de uitstoot van stoffen bij storingen en over bescherming tegen brand van opgeslagen afval op het terrein.

Op donderdag kondigde de provincie een bouwstop af voor de afvaloven.

In het vragenhalfuur van 14 januari 2010 heb ik aan het college gevraagd of het nu geen tijd wordt om het besluit te heroverwegen omdat de afgelopen tijd de problemen zich opstapelen: overcapaciteit blijkend uit de sluiting van een afvaloven in Rotterdam, ook door de economische crisis minder afval, gemeenten die zich terugtrekken uit het samenwerkingsverband (Omrin). Het burgerinitiatief en dus de vernietigde milieuvergunning en de bouwstop.

Volgens de wethouder (Houkje Rijpstra, PvdA) was er geen reden tot heroverweging omdat er sinds 2007 niets aan de feiten is veranderd. Toen ik herhaalde wat er na 2007 was veranderd (zie opsomming hiervoor) bleef het stil………..