Inmiddels heeft het college in een persbericht aangegeven dat de wijze van afvalinzameling gaat veranderen. Van een duobaksysteem gaat er overgeschakeld worden naar een systeem zijbelading.

De burgers krijgen twee bakken. Eén bak voor het huisvuil en een bak voor het GFT afval. Deze beslissing is genomen na diverse bijeenkomsten van de raad. Was de raad in meerderheid in maart nog voor het behoud van de duobak. Binnen een half jaar was er, zonder dat er echte nieuwe informatie beschikbaar was gekomen, een aantal partijen van mening veranderd.

De vergadering op 30 oktober was om de opinie van de raad opnieuw te horen. Echter de wethouder Houkje Rypstra deed deze opiniërende vergadering geen recht.. De raad, zo werd voorgespiegeld, moest wel bedenken dat het college een duidelijke voorstander is van zijbelading zo werd de raad in ferme taal te verstaan gegeven. Gelukkig voor het college volgde de Partij van de Arbeid haar wethouder. Daar waar de PvdA eerder had aangegeven voor het behoud van de duobak te zijn. Was men nu fractiebreed voor zijbelading. Uitslag van de ‘stemming’ in de raad: half om half. Dit gaf de ruimte aam het college om van afvalsysteem te veranderen. GrienLinks, een voorstander van de duobak, heeft zijn verontwaardiging en verbazing uitgesproken over deze manier van politiek bedrijven.