Op 3 november gaan vier organisaties actie voeren tegen het bedrijventerrein Quatrebras, ondersteund door een landelijke actie van Milieudefensie. Ultsje Hosper van It Fryske Gea zal de openingshandeling verrichten.

De provincie Fryslân wil een nieuwe weg aanleggen tussen Nijega en Dokkum, de Centrale As. Deze weg tast onnodig veel landschap aan. De weg zou ook op veel plaatsen de oude wegen kunnen volgen en tweebaans kunnen blijven in plaats van vierbaans. Komende winter zal eindelijk de juridische procedure beginnen waarbij we bezwaar kunnen maken tegen de aanleg van de Centrale As.

Als genoegdoening voor de 10 miljoen euro die de gemeente Tytsjerksteradiel voor de Centrale As moet betalen, mag bij Quatrebras een groot nieuw bedrijventerrein aangelegd worden. Op bijgaand kaartje is te zien waar dat komt. Rechtsboven het gekleurde gebied ziet u het kruispunt Quatrebras. De gemeente is nu al bezig het bedrijventerrein uit te geven aan bedrijven en gaat het in 2009 aanleggen.

Volgens de Nota Ruimte van het kabinet mag iedere gemeente zijn eigen uitbreidingswijk bouwen en zijn eigen bedrijventerreinen aanleggen. Zinloze concurrentie tussen gemeenten en een overaanbod aan bouwkavels zijn het gevolg. Waardevolle landschappen zouden veel beter beschermd moeten worden dan de Nota Ruimte voorschrijft.

In het Nationale Landschap de Noordelijke Wouden moeten de groene kwaliteiten van het gebied voorop staan. De gemeente Tytsjerksteradiel kan de ruimte op bestaande bedrijventerreinen veel efficiënter gebruiken. Veel bedrijventerreinen in de omgeving liggen er verwaarloosd bij. We zien lelijke gebouwen, verpauperde panden en braakliggende percelen.

Op 3 november gaan vier organisaties actie voeren tegen het bedrijventerrein Quatrebras, ondersteund door een landelijke actie van Milieudefensie. Ultsje Hosper van It Fryske Gea zal de openingshandeling verrichten.

Hieraan voorafgaand zal op zaterdag 27 oktober in Apeldoorn de woordvoerder van Stichting It Griene Erfgoed de problematiek rond Quatrebras en de Centrale as onder de aandacht brengen bij kamerladen tijdens een kort debat dat Milieudefensie organiseert. De VPRO televisie zal hiervan opnames maken voor een nieuw programma getiteld Landroof.

Wij nodigen u van harte uit bij deze beide manifestaties. Wanneer u zich

aanmeldt, bij Marjan Vroom via m.vroom@planet.nl of 0511 474037, krijgt

u het programma en verdere informatie.

Stichting It Griene Erfgoed

Stichting Behoud Noordelijke Wouden

Stichting Fryslân Moat Moai Bliuwe