Uitgelicht

Verkiezingsprogramma 2014-2018: Groen Sociaal Anders

Vogels zijn vrij. De lucht is van ons allemaal, je kunt de lucht niet bezitten. Zo vrij als een vogel zijn heeft echter ook een keerzijde. Vogelvrij zijn betekent ook kwetsbaar zijn en rechteloos en zonder bescherming zijn. In de campagnetijd heeft GrienLinks Tytsjerksteradiel als thema Vogelvrij? gekozen. Dat hebben we gedaan omdat het opvallend is dat alles wat er werkelijk toe doet en wat van wezenlijke waarde is niet echt meetelt in ons huidige economisch systeem en op de tocht staat. Groen, Zorg en Werk: het lijkt alsof het vogelvrij verklaard is. In de aanloop naar de verkiezingen hebben we samen met burgers, professionals en politici, onder andere op door ons georganiseerde bijeenkomsten, gesproken over ideeën die wij hebben over hoe het wel kan en hoe het anders kan. 

Wij vinden dat politiek visie, hoop en richting moet bieden en daar willen wij voor staan. Wij willen opkomen voor alles wat kwetsbaar is in onze samenleving. Mensen met een laag inkomen, kinderen in een armoedepositie, mensen met een beperking, mensen die zorg nodig hebben. Voor dierenwelzijn, natuur en milieu, biodiversiteit en duurzaamheid. Wij staan voor een groene en sociale gemeente maar op een andere manier dan de andere politieke partijen. Wij denken dat het anders kan, wij denken dat het beter kan. 

Een stem op ons is een stem voor verandering, is een stem voor duurzaamheid. Voor een gemeente waar mensen centraal staan, het milieu voorop komt en waar het niet gaat om meer maar om beter. Wij zijn van het écht eerlijk delen. Van het delen van betaalde arbeid en zorgtaken, van het delen van welvaart door onder andere een goed, gedegen minimabeleid, van het delen van milieu en natuur met toekomstige generaties. Hoe we dat voor ons zien kunt u lezen in dit verkiezingsprogramma.

Wij zijn gemotiveerd om bewogen en bevlogen aan de slag te gaan.