Iedereen heeft recht op goede zorg en aandacht. De vrijheid van mensen om zorg te kiezen die bij hen past en op een manier die zij prettig vinden, is voor GroenLinks een belangrijk basisrecht. De zorg is geen markt maar gaat om mensen. Wij vinden dat het niet zo mag zijn dat mensen zorg gaan mijden omdat ze het niet kunnen betalen.  Wij kiezen voor gedeelde verantwoordelijkheid en samenredzaamheid in plaats van zelfredzaamheid.

Dit betekent:

- Het opnemen van het (deels) vergoeden van het Eigen Risico van de zorgverzekering in het armoedebeleid

- Het stimuleren van nieuwe kleinschalige zorginitiatieven voor mensen die ondersteuning nodig hebben.

- Het persoonsgebonden budget is daar een belangrijke voorwaarde voor

- Aandacht voor de steeds grotere groep ouderen in onze gemeente wat betreft welzijn, wonen en zorg

- Ondersteunen van nieuwe woonvormen voor ouderen 

- Stimuleren van goede samenwerking van de wijkteams met maatschappelijke organisaties en burgers 

- Besteding van tijd en budgetten aan daadwerkelijk zorg en niet aan de administratie en organisatie ervan.