Er is haast geboden, gezien de klimaatverandering. Groene energie is wat ons betreft echt groen. Het is belangrijk om alle kansen te grijpen, nieuwe vormen te onderzoeken en uit te proberen. Dit is nodig voor onze toekomst en de transitie van fossiele brandstof naar nieuwe energie. 

Dit betekent:

- het stimuleren van gasloze lokale energievoorzieningen voor ieder huishouden en bedrijf

- opwekken van energie hetzij op eigen dak/terrein of collectief in een buurt.

- zoveel mogelijk energie besparen door alle huizen en bedrijfspanden goed te isoleren.

- groene stroom, waterstof of andere duurzame brandstoffen voor particulier en openbaar vervoer