GroenLinks Tytsjerksteradiel vindt het de verantwoordelijkheid van de huidige generatie om de wereld in een betere staat door te geven aan komende generaties; dit betekent dat we natuur en milieu zo min mogelijk belasten. Daarnaast betekent het dat we zuinig zijn op onze groene ruimte, zorg dragen voor een gezonde bodem, ons richten op een circulaire economie en ons landschap niet ongebreideld vullen met bouwwerken en wegen. Zo voorkomen we dat toekomstige generaties de gevolgen van onze economische groei moeten betalen. De gemeente Tytsjerksteradiel is prachtig met al haar bos, weiland en water. Laten we er van genieten en onze leefomgeving beschermen en toekomstbestendig maken! 

Dit betekent lokaal:

-     een gedegen boombeleid, waarin we de waarde van bomen centraal stellen (CO2 opslag)

-     efficiënt gebruiken van bestaande bedrijventerreinen en groen 

-     biodivers openbaar groen zonder gif

-     minder afval produceren en hergebruik van goederen

-     delen van vervoersmiddelen en gereedschap

-     bijenweiden en bloeiende bermen en weilanden

-     bevorderen van lokale productie van voedsel