GroenLinks wil de lokale boeren ondersteunen en staat voor een kleinere kringloop van de lokale producten. Wij willen een natuurlijke omschakeling naar natuurvriendelijke veehouderij stimuleren. Veehouders zijn vaak met handen en voeten gebonden aan regelgeving. Wij zijn voor het wegnemen van belemmeringen en samenwerking met kennisinstellingen voor toekomstbestendig bodem- en landgebruik, waarbij duurzaamheid en dierenwelzijn centraal staan.