Betaald werk is voor veel mensen belangrijk, het bepaalt voor een groot deel onze identiteit. Wij zien betaald werk niet als de hoogste en beste vorm van meedoen.  De linkse visie op werk is dat iedereen al werkt. Wij vinden informele arbeid zoals zorg voor kinderen, mantelzorg en vrijwilligerswerk net zo belangrijk als betaald werk.

Dit betekent: 

-   Experimenten met basisinkomen of vormen van basisinkomen

-   Een betere behandeling van uitkeringsgerechtigden, vanuit vertrouwen

-   Niet dwingen, maar motiveren

-   Opwaardering van vrijwilligerswerk en mantelzorg door middel van zorgcredits, pensioen voor mantelzorgers en PGB