Iedereen heeft recht op bestaanszekerheid. Dit betekent een eerlijke verdeling van betaald en onbetaald werk en inkomen. Wij willen gelijke kansen op werk, tijd voor zorgtaken en een fatsoenlijk inkomen. Goed onderwijs, goede zorg en een betaalbare woning voor jong en oud.

           - Bestaanszekerheid voor iedereen 

           - Zinvol werk voor iedereen 

           - Betaalbare huizen voor iedereen

De gemeente heeft zorgplicht voor al haar inwoners, ook inwoners van een AZC of gezinslocatie. 

- Dit vraagt om een actieve ondersteuning van asielzoekers met een verblijfsvergunning om hun plek in onze gemeente te vinden. 

- Wij vinden dat een gemeente niet mee moet werken aan uitzetting van gezinnen uit Burgum naar onveilige landen zoals Afghanistan.