Vragen aan de gemeenteraadsvergadering over het Psy-Fi festival en de WMO huishoudelijke hulp

De fractie van GrienLinks zal morgenavond tijdens de gemeenteraadsvergadering vragen stellen over het Psy-Fi festival en de WMO huishoudelijke hulp:

Het festival Psy-Fi in het recreatiegebied de Groene Ster grenzend aan de gemeente Tytsjerksteradiel heeft al voor veel ophef gezorgd. In de Leeuwarder Courant van 14 mei wordt gemeld dat het door de gemeentelijke bezwarencommissie geadviseerde onderzoek naar de gevolgen van dit festival voor natuur en dieren door de burgemeester en wethouders van Leeuwarden wordt geweigerd. Ook Groene Ster Duurzaam! stuurde ons hierover een mail.

De adviezen van de commissie over algemene ecologische effecten en geluidsmetingen worden door het college van Leeuwarden afgewezen.

Vragen aan het college:

  • Heeft ons college overleg gehad met het college van Leeuwarden over het afwijzen van de adviezen van de bezwarencommissie?
  • Wat is de mening van het college over het afwijzen van de adviezen?
  • Welke stappen gaat het college ondernemen (onder meer richting het college van Leeuwarden) om  schade door het festival voor mens, dier en natuur in Tytsjerksteradiel te voorkomen ?

Brigitta Scheepsma
GrienLinks Tytsjerksteradiel
Tel. 0611085017

 

GrienLinks Tytsjerksteradiel wil zorgcontracten openbreken

Op 18 mei heeft de Centrale Raad van Beroep drie belangrijke uitspraken gewezen over de WMO huishoudelijke hulp.

In de twee "Utrechtse" zaken heeft de CRvB vastgesteld dat het urenaantal bij huishoudelijke hulp gebaseerd moet zijn op objectief en onafhankelijk onderzoek. Dit urenaantal moet ook concreet worden benoemd. Een resultaat " een schoon huis" is onvoldoende concreet.

Door de gemeente T-diel is wel een resultaat " een schoon huis" in besluiten genoemd ( zie ook de uitspraak van de Rb Noord Nederland van 24 maart 2016). Hoe en wanneer gaat u dit rechtzetten?

Door de gemeente is ook aan zorgverleners overgelaten om te bepalen hoeveel uren er ingezet moeten worden, ook dat kan dus niet (onvoldoende concreet voor de hulpbehoevende). Gaat u de contracten met zorgverleners openbreken?

 

Dirk van der Wal
GrienLinks Tytsjerksteradiel