Fractievergaderingen 2017

De fractievergaderingen zijn in 2017 op de volgende data gepland:

 • 23 januari
 • 9 februari
 • 9 maart
 • 13 april
 • 11 mei
 • 8 juni
 • 22 juni
 • 6 juli
 • 14 september
 • 12 oktober
 • 2 november
 • 16 november
 • 14 december

De raadsvergadering wordt steeds een week na deze datum gehouden op de donderdagavond.

De fractievergaderingen beginnen om 19.15 uur in het gemeentehuis in Burgum.

Houden zaken binnen je wijk of straat je bezig en wil je dit met de fractie bespreken?
Voor de fractievergaderingen is hiervoor gelegenheid, om 19.15 uur binnen het politiek spreekuur.

Natuurlijk zijn de raadsleden Brigitta Scheepsma en Dirk van der Wal ook buiten dit spreekuur bereikbaar voor een ieder die vragen, knelpunten heeft in zijn/haar woon- en leefomgeving.

Brigitta Scheepsma (0511) 477072 e-mail wascheepsma@t-diel-info.nl

Dirk van der Wal        (0511) 46 55 49 e-mail dvanderwal@t-diel-info.nl