GrienLinks Tytsjerksteradiel-Achtkarspelen zet zich lokaal in op een sterk groen en sociaal beleid. Voor een gemeente waar mensen centraal staan, het milieu voorop komt en waar het niet gaat om meer maar om beter.

Wij vinden dat politiek visie, hoop en richting moet bieden en daar willen wij voor staan. Wij willen opkomen voor alles wat kwetsbaar is in onze samenleving. Mensen met een laag inkomen, kinderen in een armoedepositie, mensen met een beperking, mensen die zorg nodig hebben. Voor dierenwelzijn, natuur en milieu, biodiversiteit en duurzaamheid. Wij staan voor een groene en sociale gemeente, maar op een andere manier dan de andere politieke partijen. Wij denken dat het anders kan, wij denken dat het beter kan.

Een stem op ons is een stem voor verandering, is een stem voor duurzaamheid. Voor een gemeente waar mensen centraal staan, het milieu voorop komt en waar het niet gaat om meer maar om beter. Wij zijn van het écht eerlijk delen. Van het delen van betaalde arbeid en zorgtaken, van het delen van welvaart door onder andere een goed, gedegen minimabeleid, van het delen van milieu en natuur met toekomstige generaties. Hoe we dat voor ons zien kunt u lezen in ons verkiezingsprogramma 2018-2022.

Voelt u zich aangesproken, wilt u meer weten of wilt u zich op wat voor manier dan ook inzetten voor onze afdeling? Neem dan contact met ons op!

 

Bestuur:

Dirk van der Wal (voorzitter) dvanderwal5@gmail.com 0511-465549

Pieter Vos (bestuurslid) pietervos@ymail.com 0511-475640

Eisse Medema (penningmeester) eissemedema@kpnmail.nl 06-20144784

Jacomijn Steen (secretaris) secgroenlinks8ktdiel@gmail.com 06-36189312